NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Školní zprávy o výsledcích jarního termínu maturit zpřístupněny školám

18.09.2012

Jak je na tom naše škola ve srovnání s ostatními

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) zpřístupnil dne 18. září 2012 všem středním školám jejich Školní zprávy o předběžných výsledcích společné části maturitní zkoušky – jarní zkušební období 2012. Učinil tak až poté, kdy bylo ukončeno vyřízení žádostí o přezkoumání výsledků maturitní zkoušky a kdy se do výsledků promítlo rozhodnutí MŠMT, resp. příslušných krajů ve věci přezkumů.

S využitím zpráv tedy mohou školy porovnat jarní maturitní výsledky svých tříd a své školy s výsledky ostatních škol stejného oborového zaměření či jiných oborových zaměření. Gymnázia pak uvidí zvlášť výsledky žáků 4-, 6- a 8letého studia. Školy mohou porovnávat nejen % neúspěšných a průměrný dosažený % skór v jednotlivých předmětech a jednotlivých dílčích zkouškách. V rámci jednotlivých předmětů mohou rovněž porovnávat úspěšnost řešení po jednotlivých tematických skupinách úloh. Zajímavé informace pak poskytne srovnání výsledků společné i profilové části maturitní zkoušky a porovnání celkové úspěšnosti a neúspěšnosti za celou maturitu.

„Zprávy v žádném případně nehodnotí ani kvalitu jednotlivých škol, ani kvalitu práce učitelů. Interpretace výsledků je výlučně věcí jednotlivých škol. Jisté však je, že data v sobě skrývají celé spektrum více či méně závažných informací, které v konečném důsledku mohou pomoci školám zefektivnit nejen předmaturitní přípravu,“ uvedl pověřený ředitel CERMATu Jiří Zíka.

Tabulky prezentují výsledky pouze za jarní zkušební maturitní období. Definitivní výsledky za obě, tj. jarní i podzimní období budou školám k dispozici zhruba do konce října tohoto roku v závislosti na průběhu a vypořádání přezkumných řízení podzimního období. Budou obsahovat rovněž výsledky nepovinných zkoušek.