NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Školy mají k dispozici cvičné maturitní testy z předmětů povinných zkoušek

01.03.2011

Ilustrační maturitní testy z českého jazyka a literatury, cizích jazyků a matematiky společně s první sadou cvičných zadání písemných prací z češtiny a cizích jazyků mají odedneška k dispozici střední školy a odborná učiliště prostřednictvím informačního systému CERMATu. Maturanti si tak mohou se svými pedagogy ještě jednou vyzkoušet, co je u společné části nové maturitní zkoušky za několik týdnů čeká. 

Zveřejněním cvičných testů a zadání písemných prací předmětů povinných zkoušek společné části maturity v obou úrovních obtížnosti pokračuje MŠMT ve spolupráci s CERMATem v programu HELP3. Jeho cílem je poskytnout školám a jejich žákům co nejlepší podmínky pro přípravu na reformovanou podobu maturitní zkoušky.

Cvičné testy budou uvolněny nejprve výhradně pro školy za účelem cvičného testování žáků ve škole, a to v chráněném režimu, tj. pod autorizovaným přístupem ředitelů škol do informačního systému CERTIS. Tento ochranný režim potrvá do 22. března, poté budou cvičné testy a zadání písemných prací zpřístupněny k volnému užití na webových stránkách www.novamaturita.cz. Důvodem tohoto opatření je záměr ochránit obsah těchto testů a zadání písemných prací tak, aby jejich využití ve školách poskytlo učitelům i jejich žákům objektivní výpověď o úrovni testovaných dovedností a znalostí.
Výsledky cvičných / ilustračních testů a písemných prací nebudou centrálně pořizovány, ani vyhodnocovány. Proto jsou spolu s testy uvolněny učitelům i klíče správných řešení. Zkušební dokumentace je školám poskytována zcela zdarma.

Podle náhodně oslovených ředitelů škol maturanti možnost vyzkoušet si testy nanečisto vítají. Například velký zájem o zkoušky projevili studenti VOŠ a SŠ, s. r. o. v Českých Budějovicích nebo na Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v Pardubicích, kde studenti přišli ředitelce možnost psaní cvičných testů připomenout dokonce o den dříve.