NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Školy mají výsledky didaktických testů žáků, výsledky písemných prací budou znát 3 pracovní dny po předání výsledků ústních zkoušek celé školy

16.05.2012
V souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb. (§ 22 odst. 2) zpřístupní ředitel školy žákům výsledky didaktického testu (DT) formou výpisu následující pracovní den po převzetí výsledků z CERMATu, tj. dnes 16. 5. 2012. Zaměstnanci CERMATu nejsou v žádném případě oprávněni sdělovat výsledky žákům přímo, tuto pravomoc má pouze ředitel školy, který výpisy zpřístupní všem žákům, kteří didaktický test konali.

Termín zpřístupnění výsledků písemných prací z českého jazyka a literatury a cizích jazyků je závislý na tom, kdy škola bude mít ukončeny veškeré ústní zkoušky společné i profilové části. Dle maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. (§ 22 odst. 3) zpřístupní CERMAT výsledky písemných prací do 3 pracovních dnů od shromáždění hodnocení všech písemných prací za jednotlivou školu spolu s maturitním vysvědčením. Podle § 26 odst. 3 zmíněné maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. následně nejpozději do 3 pracovních dnů pak zpřístupní výsledky ředitel školy žákům.

Má-li maturant závažné pochybnosti o správnosti výsledku zkoušky společné části MZ konané formou didaktického testu, může podat žádost o přezkum výsledku maturitní zkoušky dle zákona č. 561/2004 Sb. (§ 82 odst. 3).

Žádost je možné podat nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy byl žákovi zpřístupněn výpis výsledků didaktických testů společné části maturitní zkoušky žáka. Žádost se podává doporučeně na ministerstvo školství, které žáka o výsledku vyrozumí do 30 dnů ode dne doručení Vaší žádosti.

V textu žádosti by mělo být uvedeno přesně jméno a příjmení žáka, identifikační číslo (šestimístné číslo v horním rohu pozvánky k maturitě nebo na výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce potvrzeném ředitelem školy) a dále název a sídlo kmenové školy a nezbytná je i doručovací adresa žáka.

Adresa pro podání žádosti o přezkum výsledku didaktického testu SČ MZ:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1