NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Školy už mají k dispozici první sady cvičebních maturitních testů

25.01.2011

První várku cvičných maturitních testů mají od pondělka k dispozici ředitelé středních škol a odborných učilišť v celé České republice. Jedná se o cvičné testy z nepovinných předmětů společné části maturitní zkoušky.

Školy mají k dispozici testy z Občanského a společenskovědního základu v obou úrovních, dále testy z dějepisu, dějin umění, zeměpisu, fyziky, chemie a biologie.

Zadávací dokumentace každého z těchto testů, tj. testový sešit, záznamový arch a dále klíč správných řešení k příslušnému testu jsou ředitelům škol a jejím statutárním zástupcům k dispozici v IS CERTIS – hlavní menu, Registrace a vstup do EP, MZ2011, knihovna obecná pod názvem: „Ilustrační testy – nepovinné předměty MZ2011“ a pod názvem souboru „ITN_MZ2011.zip“. Vlastní dokumentace je v zip souboru uložena ve složkách podle jednotlivých předmětů a úrovní obtížnosti. Soubor lze použít volbou „Stáhnout“ v předmětném řádku tabulky knihovny obecné.

„Testy jsou po formální i obsahové stránce plnohodnotnými maturitními testy. Mohou tedy efektivně sloužit k přípravě zejména těch žáků, kteří dané předměty zvolili do svého předmětového maturitního portfolia,“ uvedl ministr školství Josef Dobeš.
Vyhodnocení výsledků cvičných testů nebude zajišťováno centrálně. Proto jsou současně se zkušební dokumentací zpřístupněny i klíče správných řešení.

Aby mohli učitelé využít těchto testů nejen pro přípravu žáků, ale rovněž k objektivnímu zhodnocení jejich dovedností a znalostí, budou testy chráněny do 10. února t. r. proti zveřejnění dvěma opatřeními. Prvním z nich je zpřístupnění testů pouze pod autorizací ředitelů škol (viz výše). Druhým opatřením je pak vymezení použití testů a příslušných klíčů správných řešení ve smyslu autorského zákona.

„Chceme, aby cvičné testy co nejlépe posloužily svému účelu. V této souvislosti proto žádáme ředitele škol i učitele, aby v případě využití těchto testů v následujících dvou týdnech neponechali dočasně testové sešity žákům volně k využití, a zároveň je upozornili, že případným zveřejněním před 10. únorem by se dopustili porušení autorského zákona,“ upozornil ředitel CERMATu Pavel Zelený.

Testy z povinných předmětů společné části maturitní zkoušky budou školám poskytnuty 1. března letošního roku ve stejném režimu a především zcela zdarma.