NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Školy znají výsledky didaktických testů svých žáků

15.05.2014

Didaktickým testem z matematiky začalo v pátek 2. května 2014 týdenní období konání písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2014. Didaktické testy a písemné práce společné části maturity se konaly celkem na 1 174 středních školách, které ukončují vzdělávání maturitní zkouškou.

Ke společné části maturitní zkoušky bylo přihlášeno celkem 87 611 žáků, z tohoto 80 154 k řádnému termínu. K didaktickým testům povinných zkoušek společné části se přihlásilo celkem 85830 žáků, z toho 75 280 žáků se ke všem přihlášeným testům dostavilo, což odpovídá 88 % z celkového množství maturantů přihlášených k této dílčí zkoušce. Z přihlášených prvomaturantů (celkem 80 154) se ke všem didaktickým testům dostavilo 70 324 žáků, 12,3 % žáků tedy nekonalo alespoň jeden z přihlášených testů. Důvodem neúčasti přihlášených žáků u zkoušek je z velké části neukončení studium v řádném termínu.

15. května obdržely školy výsledky didaktických testů svých žáků formou výpisů výsledků didaktických testů. Výsledky písemných prací z českého jazyka a cizích jazyků budou mít ředitelé škol k dispozici vždy do začátku ústních zkoušek příslušné třídy. Žáci by se tak výsledek písemné práce měli dozvědět před konáním ústní zkoušky.

Souhrnné výsledky didaktických testů v rámci povinných zkoušek

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

K didaktickému testu z českého jazyka se celkem dostavilo 71 388 maturantů, včetně těch, kteří test konali v opravném či náhradním termínu. Těch, kteří test absolvovali úspěšně je 69 159, což odpovídá 96,9% úspěšnosti u zkoušky. Neúspěšnost v didaktickém testu z českého jazyka je tak v letošním roce 3,1% - za všechny žáky. Mezi žáky nastupujícími letos k maturitě v řádném termínu neuspělo 2,7% žáků z celkem 70 441 konajících. Tento údaj je oproti loňskému roku o 0,8 procentního bodu vyšší.

MATEMATIKA

Didaktický test z matematiky konalo letos celkem 28 849žáků, z toho 25 117 byli „prvomaturanti“. Ti si letos matematiku volili o něco méně než v loňském roce – celkem se pro ni rozhodlo 36 % z nich, loni byl tento podíl o 3 procentní body vyšší. Neúspěšnost v didaktickém testu z matematiky je v letošním jarním zkušebním období celkem 30,5 % (odpovídá 8 809 žáků), v řádném termínu pak neuspělo 24,1 %, tj. 6 056 žáků. Nárůst neúspěšnosti oproti loňskému roku o zhruba 3,5 procentního bodu mezi prvomaturanty potvrzuje trend poklesu vědomostí a dovedností, který pozorujeme od prvního ročníku státní maturity.

CIZÍ JAZYK

Didaktického testu z anglického jazyka se zúčastnilo celkem 39 569 žáků, z toho 39 089 bylo v řádném termínu. Celkově neuspělo 4,9 %, v řádném termínu pak 4,4 %. Neúspěšnost prvomaturantů je o 2 procentní body vyšší než v loňském roce.

V případě didaktického testu z německého jazyka pak uspělo 3 989 žáků, což odpovídá 82,8 % z 4 450konajících zkoušku. V řádném termínu se této dílčí zkoušky zúčastnilo 4 208 žáků, a nezdarem skončila v 8,7 % z nich.

Francouzský jazyk se týkal celkem 196 maturantů a neúspěšnost u didaktického testu je 1 % (2 žáci).

Didaktický test z ruského jazyka konalo 1 327 žáků (1 325 žáků v řádném termínu), přičemž 2,2 % (29 žáků) zkoušku nevykonalo úspěšně.

U zkoušky ze španělského jazyka uspělo v didaktickém testu 185 žáků, což odpovídá 98,9 % těch, kteří zkoušku konali. Neúspěšnost u zkoušky je tak 1,1 %.