NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Školy znají výsledky didaktických testů z podzimního zkušebního období 2018

10.09.2018
Ředitelům středních škol byly dnes ve 14 hodin zpřístupněny výsledky didaktických testů z podzimního zkušebního období maturitní zkoušky 2018. Ředitelé škol mají v souladu s maturitní vyhláškou sdělit výsledky žákům nejpozději následující pracovní den, tedy 11. září 2018. Žáci si mohou nechat výsledek didaktického testu zaslat e-mailem přes výsledkový portál žáka (vpz.cermat.cz), kde spolu s výpisem výsledků didaktických testů obdrží také tzv. ohodnocený záznamový arch.
Klíče správných řešení pro kontrolu správnosti hodnocených odpovědí jsou k dispozici zde.

Výsledky písemných prací žáků budou mít ředitelé škol k dispozici nejpozději v pátek 14. září 2018.

V případě, že má žák závažné pochybnosti o správnosti svého výsledku některé zkoušky nebo dílčí zkoušky, má ze zákona právo podat tzv. žádost o přezkum. Pravidla pro podání a vyřizování žádostí se liší podle toho, o jakou zkoušku se jedná a k podání je potřeba využít formulář žádosti, který je ke stažení například zde. Žádosti o přezkum výsledku maturitní zkoušky se neposílají do Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. Centrum není instituce, která žádosti vyřizuje.
Před rozhodnutím o podání žádosti o přezkum výsledku maturitní zkoušky je vhodné se přesvědčit, že informace, na základě kterých žák posuzuje správnost hodnocení didaktického testu či písemné práce společné části maturitní zkoušky, pocházejí z relevantních a oficiálních zdrojů. Neoficiální klíče správných řešení, které se objevují na internetu ještě předtím, než jsou oficiálně zveřejněny na www.novamaturita.cz, mohou obsahovat chybné odpovědi a jsou tak často zavádějící.

Detailní informace k podání žádosti o přezkum naleznete zde.