NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Složit zkoušku z dospělosti se na jaře 2014 pokusí přes 89 tisíc maturantů

18.12.2013

Celkem je k 17. prosinci k povinným zkouškám jarního zkušebního období 2014 přihlášeno 89 687 maturantů, z toho 87 568 maturantů podalo přihlášku ke společné části maturitní zkoušky a 83 548 maturantů k profilové části. Ve společné části se pokusí uspět celkem u 432 844 zkoušek a dílčích zkoušek. Ještě do pátku 20. prosince běží termín pro předání a převzetí výpisu z přihlášek, v němž mají žáci možnost provést poslední kontrolu přihlášky.

Všichni maturanti konající zkoušku v řádném termínu budou povinně skládat společnou část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. K té je přihlášeno celkem 82 541 žáků. Z nich 80 114 bude skládat maturitní zkoušku poprvé, tedy v řádném termínu. Pro 2 096 maturantů bude tento zkušební termín opravný a v případě 331 žáků se jedná o termín náhradní.

Povinnou zkoušku z matematiky si pak zvolilo 32 987 budoucích maturantů. Z cizích jazyků je nejvíce zájemců ve společné části o maturitní zkoušku z anglického jazyka, přesně 45 585 žáků, následuje německý jazyk s 5 755 žáky. S odstupem se pak hlásí maturanti k ruštině (1 500), francouzštině (203) a španělštině (195). Oproti předešlým rokům poklesl zájem o zkoušku z matematiky, zvolilo si ji zhruba 36 % přihlášených k řádnému termínu, cizí jazyky si vybralo necelých 64 %. Z uvedených 64 % volili maturanti anglický jazyk v cca 86 %, německý jazyk v téměř 10 %, ruský jazyk v cca 3 %, francouzský a španělský jazyk shodně zhruba v 0,4 %.

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky začínají na 1 174 školách 2. května 2014, jednotné zkušební schéma zveřejní Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nejpozději 31. prosince 2013.