NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Snížení počtu hodnotitelů písemné práce

24.08.2010

 Jedinou výraznou změnou modelu organizace maturitní zkoušky, kterou minulý týden v rámci úspor schválil kabinet, je snížení počtu hodnotitelů ze dvou na jednoho. Týká se to však pouze písemné práce. Ústní zkouška proběhne v souladu se zavedenou praxí – tedy dva hodnotitelé v roli zkoušejícího a přísedícího. Tato změna bude součástí novely maturitní vyhlášky, která vyjde v měsíci září.

Hlavním důvodem změny je zjednodušení modelu a tedy i snížení nákladů v době, kdy je třeba hledat výrazné fiskální úspory. Důležitou roli sehrál i fakt, že řada škol není s to vlastními silami zajistit dostatečný počet kvalifikovaných učitelů pro hodnocení některých cizích jazyků.

„Vsadil jsem při svém rozhodnutí na důvěru v učitele. Všichni hodnotitelé prošli metodickým školením. Většina z těch, kteří mohou hodnotit písemné práce, jsou zkušení učitelé. Potenciální riziko snížení objektivity budeme samozřejmě sledovat a po prvním ročníku jej vyhodnotíme. Pokud by se ukázalo, že se výsledky a hodnocení didaktických testů a písemných prací výrazně liší, přistoupili bychom k opatřením, která objektivitu hodnocení posílí. Já jsem si ale jist profesionalitou našich učitelů,“ doplnil ministr Dobeš.