NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Specifikace zkoušky

Čas

60 minut

Zkušební dokumentace

Testový sešit (TS) – je rozdělen do dvou částí. Každá část obsahuje jednu úlohu, která je specifikována zadáním. Do testového sešitu si žáci mohou dělat poznámky. Záznamový arch (ZA) – je rozdělen do dvou částí. Každá část obsahuje vymezený prostor s vyznačenými řádky pro zápis odpovědi (čistopis). Součástí ZA je tabulka pro zápis hodnocení.

Povolené pomůcky

Slovník, pokud neobsahuje přílohy věnované písemnému projevu / korespondenci.

Struktura

2 části – každá část obsahuje jednu úlohu (zadání) PP.

Váha částí

Maximální počet bodů za 1. část PP (úkol) je dvojnásobkem maximálního počtu bodů za 2. část PP (úkol).

Formát úloh

2 široce otevřené úlohy.

Zadání

Zadání specifikuje situaci / téma, typ a rozsah textu, adresáta / příjemce sdělení apod. Součástí zadání může být i výchozí text, např. inzerát, výňatek z dopisu.

Hodnocení

Hodnocení zajišťuje CERMAT certifikovanými hodnotiteli. Hodnocení probíhá podle centrálně stanovených kriterií. 

 

  1. část 2. část
Délka textu 120 - 150 slov 60 - 70 slov
Hodnocení max. 24 bodů max. 12. bodů

 Body za obě části písemné práce se sčítají. Maximální počat bodů za celou písemnou práci je tedy 36 bodů. Mezní hranice úspěšnosti je stanovena na 44%, tzn., že žák v písemné práci uspěje, pokud získá 16 a více bodů za celou písemnou práci.