NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Společná část maturitní zkoušky z českého jazyka

01.09.2015

Druhý den maturitního maratonu patří českému jazyku. Dopoledne je na programu didaktický test, po obědě je čas vyhrazen pro písemnou práci. Další užitečné informace ke komplexní zkoušce z českého jazyka naleznete v Maturitním zpravodaji č. 31, další informace k písemné práci jsou k dispozici také v příručce JAK NA TO – písemná práce z ČJL, kterou pro Vás připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

 

Český jazyk a literatura – didaktický test

Začátek zkoušky: 8:00 hodin.

Časový limit na vykonání zkoušky: 60 minut (Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek mají čas navýšen v souladu s platným posudkem Školského poradenského zařízení. Cizinci, kteří pobývají na území ČR nepřetržitě po dobu kratší než dva roky a tuto skutečnost uvedli na přihlášce k maturitní zkoušce, mají časový limit na zvládnutí didaktického testu navýšen o 15 minut.).

Povolené pomůcky: psací potřeby.

Český jazyk a literatura – písemná práce

Začátek zkoušky: 12:15 hodin.

Čas na výběr z 10 zadání: 25 minut.

Časový limit na vykonání zkoušky: 90 minut (Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek mají čas navýšen v souladu s platným posudkem Školského poradenského zařízení. Cizinci pobývající v České republice méně než dva roky mají čas prodloužen o 30 minut).

Povolené pomůcky: psací potřeby, Pravidla českého pravopisu.