NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Statistika přihlášených žáků k maturitní generálce v říjnu 2009

14.07.2009

V tuto chvíli je ke generálce přihlášeno více než 93 % budoucích maturantů - celkem 99 542 žáků. U zbývajících jsou důvody jejich nepřihlášení různé: praktická výuka mimo školu, zahraniční pobyty, nemoc nebo přístup ředitele školy, který školu do systému nezaregistroval. „S výsledky této fáze maturitní generálky jsem spokojen,"  hodnotí ředitel  CERMATu Martin Mach.

„Modernizovaný informační systém CERTIS, prostřednictvím kterého přihlašování probíhalo, obstál v  první ostré zkoušce na výbornou. Přihlašování proběhlo podle harmonogramu a během celého procesu nebyly zaznamenány žádné významné organizační ani technické problémy,"  dodává Mach. 

Pracovníci CZVV na infolince a helpdesku zvládli během dvou týdnů vyřídit více než tisíc telefonických a mailových dotazů.

MŠMT se bude ve spolupráci se zřizovateli zabývat 34 školami z celkového počtu 1268, které se do systému vůbec nepřihlásily. „Ředitelé těchto škol své žáky vůči ostatním znevýhodňují. Připravují je o možnost vyzkoušet si dopředu, co je čeká u maturity,"  říká Martin Mach. 

Školy, které nemohly své žáky přihlásit do 30. června, to mohou napravit v období od 1. září do 4. září. 

Z výsledků přihlašování žáků k maturitní generálce mj. vyplývá, že v povinných zkušebních předmětech průměrně čtvrtina žáků zvolila vyšší úroveň obtížnosti. 

„Možnost absolvovat maturitní generálku znamená pro maturanty obrovskou výhodu. Dostanou už na začátku maturitního ročníku šanci  vyzkoušet si maturitu nanečisto a připravit se tak na úspěšné složení zkoušky na konci školního roku. Díky generálce mohou včas přesně odhalit své nedostatky a pak budou mít ještě řadu měsíců na to, aby je mohli odstranit,"  zdůrazňuje ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová.

Statistické údaje:

Počet přihlášených žáků 99 542
Z toho žáků s PUP MZ 1 642
Z toho cizinců 154
Počet tříd 4 437
Počet učeben 10 066

 

Předmět Obtížnost Počet přihlášených
Český jazyk a literatura základní 75 568
Český jazyk a literatura vyšší 23 508
Matematika základní 22 976
Matematika vyšší 7 278
Německý jazyk základní 11 937
Německý jazyk vyšší 2 159
Anglický jazyk základní 36 618
Anglický jazyk vyšší 15 844
Ruský jazyk základní 1 204
Ruský jazyk vyšší 92
Španělský jazyk základní 109
Španělský jazyk vyšší 194
Francouzský jazyk základní 141
Francouzský jazyk vyšší 232