NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Struktura pracovního listu

 

Struktura pracovního listu
část
obsah
podíl (min.)
 
Úvodní část (motivace, iniciace)
0,5
1
Interview na 1 všeobecné téma –   3–5 otázek
2,5
2
Samostatný ústní projev
na 1 všeobecné téma
s využitím stimulů (obrázky);
3 povinné úkoly – popis zvoleného obrázku, jednoduché porovnání 2 obrázků, krátký samostatný projev (osobní oblast ve vztahu k tématu)
4
3
Ústní projev
na 1 specifické/odborné téma; nejvýše 2 úkoly – dovednost i téma stanovuje škola
5
4
Interakce na 1 všeobecné téma – rozhovor
3
 
CELKEM
15
Čas vymezený na jednotlivé části MZ z cizího jazyka se může pohybovat v intervalu ± 0,5 minuty od uvedeného času v tabulce, např. u první části může trvat v rozmezí 2–3 minuty.

 

Pracovní list k jednomu zadání je vždy vytvářen ve variantě:

  • pracovní list pro žáka + samostatná příloha,
  • pracovní list pro zkoušejícího + samostatná příloha.

 
Pracovní list žáka obsahuje pouze zadání a instrukce nezbytné pro přípravu žáka na zkoušení, neobsahuje tedy ty části zadání (např. otázky zkoušejícího), které má žák řešit bez předchozí přípravy (např. otázky zkoušejícího v 1. části ústní zkoušky).

Tiskový formát pracovního listu
1x A4, barevnost 1 / 1 černá pro textovou část, 1x A4, barevnost 4 / 4 pro přílohovou část.