NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Tematický vstup k nové maturitě na metodickém portálu RVP

13.09.2011

V rámci spolupráce CERMATu s Národním ústavem pro vzdělávání (dále také NÚV – divizí VÚP) vzniká v současné době tematický vstup k nové maturitě určený zejména učitelům a vedoucím pracovníkům škol. Tematický vstup s názvem Nebojte se maturovat jinak! bude spuštěn v polovině září na metodickém portálu RVP - http://rvp.cz.

Diskuzní prostor přináší jednak zkušenosti gymnázií a odborných škol s přípravou žáků na společnou část maturitní zkoušky, zároveň informuje o zavádění nových forem ukončování středoškolského vzdělávání v profilové části maturit, které byly umožněny od školního roku 2010/2011.

Část prostoru věnovaná možným podobám profilových zkoušek je v gesci NÚV, část věnovaná společné části nové maturity, která, jak doufáme, bude inspirací pro učitele, kteří připravují žáky na didaktické testy z matematiky a komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizích jazyků, je v gesci CERMATu. V diskusi, jejíž adresa je http://diskuze.rvp.cz/viewforum.php?f=629&sid=14dcde8016fe3294c6ad8a634baa9d95, chceme nabídnout různá aktuální témata. Na tvorbě jednotlivých složek tematického vstupu se budou podílet zejména pedagogové z praxe.