NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Termín podzimních maturit se blíží

26.08.2011

Příprava podzimního termínu maturitní zkoušky (MZ) je v plném proudu. K opravným zkouškám jde 20 528 žáků. Vysvědčení dostanou maturanti 26. září.

Ústní zkoušky společné části a profilové zkoušky se konají v období od 1. – 14. září, a to na kmenové škole žáka. Písemné zkoušky společné části se konají podle jednotného zkušebního schématu ve dnech 15. – 21. září na tzv. spádových školách, kterých bude 198.

Do konce prázdnin obdrží všechny SŠ, ve kterých na jaře probíhala MZ, zprávy o předběžných výsledcích jarního termínu společné části MZ. Zprávy budou obsahovat informace, které umožní učitelům a ředitelům jednotlivých škol díky srovnání s oborově podobnými školami a třídami identifikovat silné a slabé stránky svých žáků a využít těchto informací ke snížení rizika neúspěchu žáků u MZ v příštím školním roce. "Mělo by to přispět ke zvýšení kvality na těchto školách," uvedl ministr Dobeš.

Ředitelé a zejména učitelé jednotlivých předmětů získají zpětnou vazbu, tj. informaci o výsledcích „svých“ žáků nejen v jejich  absolutní podobě, ale zejména ve srovnání:
• s ostatními třídami jejich školy,
• se všemi třídami stejného oborového zaměření v celé republice,
• se všemi třídami v republice bez ohledu na oborové zaměření.

Zároveň obdrží z CERMATu soubor předmětových analýz výsledků maturitní zkoušky v roce 2011, k jejichž přípravě budou přizváni v roli konzultantů učitelé středních škol.

Vysoké školy mohou studenty zapisovat do 30. září. Přijetí repetentů na vysoké školy tedy nic nebrání, pokud udělají přijímací zkoušky a VŠ nemají plno.

Na tiskové konferenci MŠMT prezentoval ministr Dobeš také maturitní výsledky jednotlivých krajů. Nejlépe dopadli žáci z Prahy, Královéhradeckého, Jihomoravského kraje a Vysočiny. Naopak nejhorší výsledky měli maturanti v Ústeckém, Karlovarském, Libereckém a Středočeském kraji. "Varuji před tím, aby tuto analýzu brali ředitelé jako bič a podnět k rozdávání výpovědí," upozornil ministr a zopakoval, že jde o podporu a zpětnou vazbu ke zkvalitnění výuky na školách.

Příští školní rok čeká maturity plno změn, které zjednoduší a zrychlí jejich proces, například nejprve budou probíhat písemné zkoušky a po nich teprve ústní. Chystané změny právě projednává legislativní rada vlády. Všechna chystaná opatření vyplynula z diskuze, která probíhala nejen se středními školami a jejich asociacemi, ale také s vysokými školami.

Ke stažení: