NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Tisková zpráva CERMATu - Školy mohou maturovat podle nové metodiky už letos

11.03.2010

Školy mohou maturovat podle nové metodiky už letos

Přestože státem garantovaná maturitní zkouška startuje až v roce 2011, první studenti odmaturují podle koncepce nové maturity už letos. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) nabízí ředitelům středních škol a odborných učilišť zakončených maturitní zkouškou možnost konání ústní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka formou, která koncepci nové maturity odpovídá.

Vyplývá to z rozhodnutí ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslavy Kopicové. Ředitelé škol tak mají možnost rozhodnout, zda studenti absolvují ústní část maturitní zkoušky stejnou formou jako doposud, nebo zda využijí nabídky CERMATu. Zároveň je tím poskytnuta možnost hodnotitelům, aby si vyzkoušeli v praxi znalosti a dovednosti, které získali v průběhu školení v rámci aktivity CISKOM.

„Našim cílem bylo vyjít vstříc například těm ředitelům, učitelům a žákům, které zaskočil roční odklad startu nové maturity. Jsme připraveni poskytnout školám pracovní listy z českého jazyka a literatury a cizích jazyků. Pro CERMAT se zde otevírá možnost získat důležitou zpětnou vazbu přímo z terénu,“ uvedl ředitel CERMATu Pavel Zelený.

Ředitelé škol, kteří se rozhodnou maturovat už v letošním školním roce podle nové koncepce, se musí zaregistrovat na webové aplikaci CERMATu. Po registraci budou upozorněni na to, kdy a jakým způsobem si budou moci stáhnout pracovní listy k ústní zkoušce, které mohou použít jako témata ústní maturitní zkoušky. V praxi bude zkouška probíhat tak, že si žák vylosuje číslo tématu a od maturitní komise dostane pracovní list. S pracovním listem se následně připraví na potítku a bude ho mít k dispozici také v průběhu samotné zkoušky.

„Ředitelé se současně mohou sami rozhodnout, jakým způsobem se do projektu zapojí. Nabízíme několik variant od pouhého stažení pracovních listů, po plné využití metodiky CERMATu pro ústní zkoušku nové maturity,“ doplnil Pavel Zelený.