NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Tisková zpráva CERMATu: Všichni žáci dnes mají výsledky maturitní generálky k dispozici

08.11.2010

Přesně týden před závěrečným termínem přihlášek žáků závěrečných ročníků středních škol a odborných učilišť k maturitní zkoušce v roce 2011 mají všichni maturanti k dispozici výsledky z generálky, které jim mohou pomoci s rozhodnutím, který předmět a jakou úroveň obtížnosti si k ostré maturitě zvolí. Pracovníkům CERMATu se podařilo výsledky zpracovat i přes vysoké procento chybně vyplněných záznamových archů písemných prací hodnotiteli na školách.

Počet chybně vyplněných archů hodnotiteli dosáhl 12 tisíc, celkově bylo zkontrolováno více než 30 tisíc záznamových archů. Proto bylo fakticky centrální zpracování výsledků ukončeno až 7. listopadu uvolněním opravných dávek žákovských protokolů pro posledních 216 škol.

Podle ředitele CERMATu Pavla Zeleného dosáhla úroveň chybovosti na straně hodnotitelů, resp. zadavatelů 7 procent celkového počtu záznamových archů. Konkrétně se týkala 343 škol a 615 hodnotitelů.
„Cílem CERMATu bylo vyjít vstříc zájmu žáků a dodat jim výsledky odpovídající výkonu v maturitní generálce co nejdříve. 20 pracovníků proto od pátku pracovalo celkem 36 hodin na ruční kontrole archů,“ upozornil ředitel Zelený.
Podle jeho slov se chyby týkaly v případě hodnotitelů přepisu číselné podoby výsledného hodnocení do digitálně vyhodnotitelného formátu, v případě zadavatelů šlo o chybné vyznačení statusu žáka, tj. zda konal, nekonal či byl vyloučen od zkoušky maturitní generálky.
„Šlo jednoznačně o porušení metodických pokynů a instrukcí ze strany hodnotitelů a zadavatelů. Většinově se chyba projevila tak, že žák nebyl hodnocen pro nepřítomnost nebo byl hodnocen výsledkem „nula“ navzdory tomu, že zkoušku vykonal a hodnotitelem byl ohodnocen nenulovým počtem bodů, respektive byl hodnocen bodovým ohodnocením mimo rámec povolených hodnot, například nad 100%,“ vysvětlil Pavel Zelený.

Aby k podobným chybám nedošlo u ostrých maturit na jaře příštího roku, připraví CERMAT několik opatření. Vedle zvýšené instruktážní podpory hodnotitelů a zadavatelů dojde k posílení tří základních kontrolních mechanismů systému, úpravě logiky záznamového archu, k posílení kontrolní logiky digitalizačního terminálu ve škole nebo k nahrazení procesu výběrové validace těžených dat procesem validace totální. To znamená, že při zpracování bude kontrolován celý soubor digitalizovaných dokumentů.

Šéf CERMATu připomněl, že výsledky jsou zejména orientačním vodítkem pro žáky a učitele a signální informací pro školy. „Prakticky žádným způsobem nevypovídají o tom, jak dopadne maturitní zkouška na jednotlivých školách, a už vůbec nevypovídají nic konkrétního o kvalitě jednotlivých škol," podotkl Zelený.