NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Tisková zpráva: Dejme šanci české vzdělanosti

23.03.2010
Klíčové otázky směřování českého vzdělávání, kvality absolventů středních škol a dalšího vývoje škol vysokých ale i prezentace stávající podoby připravované státní maturity spolu s ukázkami jednotlivých zkoušek. To jsou hlavní témata a cíle Maturitního informačního veletrhu s názvem Dejme šanci české vzdělanosti, který proběhne poslední březnový den na pražské Pankráci.

Veletrh pod záštitou ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslavy Kopicové proběhne 31. března 2010 v pankráckém Konferenčním centru CITY. Společně s ministryní vystoupí na veletrhu kromě rektorů, děkanů, proděkanů a dalších tuzemských akademických pracovníků, odborníků na vzdělávací politiku, také zahraniční experti na přechod mezi středoškolskou a vysokoškolskou úrovní vzdělávání, mj. Matevž Bren z Univerzity v Mariboru a děkan Filozofické fakulty Univerzity v Ljubljani Valentin Bucik.

„Jedná se o pokračování diskuse ministerstva s vysokými školami například o budoucnosti přijímacích řízení a jejich případné návaznosti na novou státem garantovanou maturitu. Toto téma patří dlouhodobě mezi naše priority,“ uvedla ministryně Miroslava Kopicová.

Veletrh bude rozložen do celkem čtyř sekcí. V sekci Referáty přednesou hosté své příspěvky na téma Maturitní zkouška, rozcestník českého vzdělávání zejména z pohledu vyšších odborných a vysokých škol. Sekce Prezentace je určena k rámcové orientaci o tematických celcích nové maturity. S jejím průběhem, zkušební dokumentací, zabezpečením a hodnocením maturitních prací bude možné se blíže seznámit v sekci Demonstrace. Veletrh uzavře diskuze u kulatého stolu na výše zmíněnými tématy i nad otázkami, které budou nastoleny až v průběhu samotného veletrhu.