NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Tisková zpráva k počtu žádostí o přezkum výsledku či průběhu společné části maturitní zkoušky konané v jarním zkušebním období 2012

15.08.2012
Počet žádostí o přezkoumání výsledku či průběhu maturitní zkoušky konané v jarním zkušebním období 2012 dosáhl celkového počtu 8148. Žádosti se týkaly celkem 8741 dílčích zkoušek. Největší část z nich, celkem 5185 případů, se týká výsledků hodnocení písemných prací z českého jazyka v základní úrovni obtížnosti, což je zároveň 85 % všech žádostí o přezkum písemných prací. 1770 případů se vztahuje k didaktickému testu z matematiky rovněž v základní úrovni, což činí zhruba 67 % mezi žádostmi o přezkum didaktického testu.

„CERMAT zpracoval oponentní posouzení ke všem podaným žádostem a v 540 případech vydal kladné doporučení. To odpovídá 6,63 % všech žádostí,“ uvedl ředitel Cermatu Jiří Zíka a doplnil, že u nejčetnějšího podání, písemné práce z českého jazyka základní úrovně obtížnosti, se jedná o něco málo přes 0,4% z celkového počtu odvolání k výsledkům takto konaných dílčích zkoušek.

Necelých 35 % odvolání, celkem 2845, směřovali maturanti na MŠMT (didaktické testy), rozhodnutí o 5303 žádostech o přezkum (ústní zkouška a písemná práce) je v kompetenci krajských úřadů.

„CERMAT plní v tomto procesu ze zákona roli poradního orgánu, a to jak pro MŠMT, tak i pro kraje a magistrát. Na jejich žádost provádí odborné oponentní posouzení formální i věcné stránky hodnocení. Samotné rozhodnutí, zda maturanti se svým odvoláním uspějí, je ale v souladu se zákonem plně v kompetenci krajských úřadů, magistrátu a ministerstva školství,“ upozornil ředitel Zíka.

Opravné a náhradní zkoušky/dílčí zkoušky společné části konané formou didaktického testu a písemné práce se stejně jako v loňském roce budou konat v tzv. spádových školách. Těch bude pro letošní rok 194 a byly rozděleny v závislosti na vzdálenosti od škol kmenových. Opravné a náhradní ústní zkoušky společné části, stejně jako profilové zkoušky budou probíhat na kmenových školách maturantů.

Písemné zkoušky podzimního zkušebního období odstartují 3. září. Přesné termíny a jednotné zkušební schéma jsou zveřejněny na stránkách www.novamaturita.cz