NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Tisková zpráva ke zveřejnění ilustračního testu ze zkušebního předmětu informatika

02.07.2012

CERMAT zveřejňuje pro školy a odbornou veřejnost ilustrační testy zkušebního předmětu informatika (jedna sada základní úroveň, jedna sada vyšší úroveň) a předběžný popis modelu zkoušky a doporučení pro učebny s ICT technikou, kde se praktická úloha didaktického testu bude konat. V jarním termínu 2013 dle platné legislativy mohou žáci středních škol v maturitním ročníku jako třetí povinný předmět volit mezi matematikou, občanským a společensko-vědním základem a informatikou. Informatika nebyla prozatím součástí nepovinných ani povinných předmětů v letech 2011 a 2012. Pro tento poslední předmět portfolia maturitních předmětů připravovaných pro společnou část maturitní zkoušky připravuje CERMAT na podzim 2012 generální zkoušku administrace zkoušky ve školách (půlka října 2012) a uzavření odborné diskuse o obsahu i proveditelnosti celé zkoušky.

Z hlediska obsahu zkušebního předmětu informatika považuje CERMAT za nutné upozornit na Katalogy požadavků ve společné části maturitní zkoušky, které jsou platné ve znění schváleném CERMATem a MŠMT z roku 2010. Rámec předmětu v obou úrovních akcentuje jak používání ICT při řešení problémů s pomocí jednotlivých druhů aplikačních programů, ale také základy informatiky jako oboru nabízeného při studiích na pomaturitních a VŠ oborech studia. Při tvorbě katalogů CERMAT ve spolupráci s pracovním týmem se zástupci kurikulárních ústavů i samotných škol, vycházel nejen z platných dokumentů pro výuku ICT a informatiky na školách, ale i ze sdíleného pojetí digitálně kvalifikovaného absolventa střední školy. Součástí testovaných oblastí v základní úrovni je všeobecně vzdělávací obsah oblasti informatika a informační a komunikační technologie, která se prolíná všemi maturitními obory. Vyšší úroveň předmětu je obsahově více zaměřena na témata, která umožňují sjednotit pohled středních a vysokých škol na standard výkonu žáka v informatice a ICT při vstupu na vysokou školu technického či informatického zaměření.

Při seminářích, které CERMAT průběžně k předmětu informatika organizoval, se opakovaně objevují dotazy na možnost vyjednávání MŠMT, CERMATu a certifikačních produktů na poli ICT a informatiky. V ČR se to týká zejména „řidičáku na počítač“ (ECDL), certifikací MOS, případně pilotního projektu INGOT a dalších. Je nutné říci, že veškeré analýzy nasazování jiných certifikací pro potřebu společné části maturitní zkoušky poukázaly na neslučitelnost těchto certifikací pro potřebu státní maturity zejména v rovině proveditelnosti (zkoušky mají odlišný obsah; čas pro ověřování je jiný, než určuje vyhláška a podobně) a také v rovině stejných pravidel pro všechny maturitní předměty (u žádného zkušebního předmětu MZ není možné uznávání jiných certifikací či bonifikace za výsledky v jiných testech či zkouškách). V rovině obsahu je nutné říci, že koncepty produktově závislých zkoušek se s katalogy společné části částečně překrývají, v maturitní zkoušce je ale kladen důraz na volbu příslušného nástroje až samotným žákem při řešení úloh. I přesto je zřejmé, že získání certifikátů ECDL, MOS, INGOT či jiných je dobrou součástí přípravy na osvojení znalostí a dovedností ověřovaných společnou částí maturitní zkoušky. Společná část MZ z informatiky usiluje o produktovou nezávislost a otevřenost vůči širokému spektru používaných technologií na školách. Podmínky pro zkoušku by měla být schopna připravit jakákoliv škola, kde probíhá výuka dle platných učebních dokumentů a v souladu s katalogy požadavků. CERMAT si je vědom také toho, že nemálo středních škol se angažuje i na poli těchto certifikací (např. jsou testovacími středisky ECDL) a vedou své žáky k získání příslušných certifikací. Věříme, že i tyto školy, stejně jako ostatní odborná veřejnost, využijí obecné výzvy CERMATu k odborné spolupráci na testových úlohách a jejich revizích.

Vizí CERMATu je do budoucna umožnit při nasazení metody CBT (computer based testing) při maturitní zkoušce z informatiky více úloh, které budou ověřovat principy a dovednosti při řešení problémů za pomoci ICT bez vazby na konkrétní nástroje a aplikace používané ve školách.

Věříme, že v současném modelu, který je s ohledem na proveditelnost prvním prototypem, si každá škola najde hranici mezi případnou nabídkou zkoušky z ICT či informatiky v profilové části (která může být více aplikovaná do oborů studia na samotné škole) a doporučením pro žáky volit informatiku ve společné části.

Přílohy: