NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Tisková zpráva NIDV – počty studujících v e-learningových i prezenčních seminářích v projektu CISKOM

01.02.2010
V rámci aktivity CISKOM projektu PRO. MZ zajišťuje NIDV jako partner CERMATu školení pedagogů k nové maturitě. Tato školení se týkají budoucích hodnotitelů písemných prací a ústí zkoušky, školních maturitních komisařů, zadavatelů a managementu škol.
 
V současné době probíhají v souladu s harmonogramem projektu výhradně školení hodnotitelů. Na jaře 2010 budou zahájena školení i pro další cílové skupiny klientů.
 
Školení pro hodnotitele jsou založena na kombinaci e-learningového studia a prezenčních seminářů. Každý účastníky těchto školení nejprve absolvuje e-learningovou část a poté pokračuje v prezenčních seminářích zaměřených především na praktické procvičování.
 
Seminářů se mohou zúčastňovat pouze pedagogové, kteří byli vedením škol nominováni na budoucí funkci hodnotitele. Celkem tak bylo nominováno 26 931 pedagogů. Tato čísla se mohou zdát příliš vysoká s ohledem na celkový počet vyučujících na středních školách – je tomu tak proto, že jeden pedagog může být nominován na více rolí najednou. Může být například hodnotitelem písemných prací i ústní zkoušky v anglickém jazyce i v jazyce českém.
 
Z celkového počtu nominovaných pedagogů zahájilo studium v systému LMS Moodle, což je prostředí, ve kterém probíhá e-learningové studium, celkem 19 424. Většina nominovaných hodnotitelů tedy zahájila své studium již v roce 2009.
 
Ještě důležitější než počty studujících jsou počty těch, kteří již e-learningové studium dokončili. Ke konci roku 2009 to bylo celkem 10 592 pedagogů, tedy více jak 50 % těch, kteří studium zahájili.
 
Prezenční semináře, které po e-learningu následují, byly zahájeny na konci října 2009 a ke dni
25. 1. 2010 jich bylo uskutečněno celkem 807. Z toho 250 z ČJL , 282 z AJ, 195 z NJ, 36 z FJ, 34 z RJ a 10 ze ŠJ.
 
Od února 2010 pokračují tato e-learningová i prezenční školení nadále.  Aktuálně od 1. 2. 2010 zahajuje studium v nově otevřených seminářích 6 065 účastníků v 370 skupinách.
 
Další zájemci o studium se mohou hlásit od 1. 2. 2010 do 18. 2. 2010 do všech seminářů, které začínají 1. 3. 2010.