NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Tisková zpráva - PRVNÍ POLOVINA MATURITNÍ ZKOUŠKY ZA NÁMI

17.05.2012

 
ÚČAST ŽÁKŮ NA MATURITNÍ ZKOUŠCE

Druhého května byl zahájen jarní zkušební termín maturitní zkoušky na celkem 1.226 středních školách. Jakkoli počet škol proti loňskému roku poklesl z důvodu optimalizace jejich sítě, ve skutečnosti se počet míst, kde se maturovalo, příliš nezměnil (klesl o pouhých 10).

K maturitní zkoušce bylo přihlášeno celkem 103,1 tis. žáků, z tohoto na řádný termín 95,3 tis. a k opravným a náhradním zkouškám 7,8 tis. žáků. Ve srovnání s rokem 2011 se počet přihlášených zvýšil o 4,9 tis., počet přihlášených k řádnému termínu však meziročně klesl o téměř 3 tisíce. Největší pokles „nových“ maturantů je patrný zejména v nástavbovém studiu, a to o 13,6%, ten však byl plně kompenzován opakujícími „loňskými“ maturanty nástaveb (přes 2 tis.).

Absolventi gymnázií představují necelou jednu čtvrtinu maturantů; přes polovinu z nich pochází ze středních odborných škol a lyceí a necelou čtvrtinu tvoří maturanti v oborech SOU a v nástavbovém studiu.

Maturanti podali přihlášky k celkem 201,8 tis. zkoušek, z toho 199,3 tis. byly zkoušky povinné, zbytek pak zkoušky nepovinné. Z povinných zkoušek pak téměř 4% tvořily zkoušky ve vyšší obtížnosti.

Neúčast u přihlášených zkoušek dosáhla 10%. Ve srovnání s loňským rokem (13,2%) jde o pokles o více než 3 procentní body. Neúčast u zkoušek je dána v drtivé většině tím, že žáci neukončili řádně své studium, tj. nebyli tzv. připuštěni k maturitní zkoušce; jen velmi malé procento se nedostavilo k maturitě z jiných důvodů. ¨

ÚSPĚŠNOST / NEÚSPĚŠNOST ŽÁKŮ U DIDAKTICKÝCH TESTŮ

Z celkového počtu přihlášených povinných zkoušek (199,3 tis.) žáci konali 178,4 tis. Přihlášenou zkoušku tedy nekonal každý desátý žák. Úspěšně vykonaných zkoušek z didaktických testů bylo celkem 167,4 tis., neúspěšně vykonaných pak 11 tis.

Hrubá neúspěšnost nepovinných zkoušek klesla meziročně z 17,8% na 16,0%. To znamená, že z celkového počtu přihlášených zkoušek bylo úspěšně vykonáno 84%. Čistá neúspěšnost u povinných zkoušek naopak mírně stoupla z 5,3 na 6,2%. Tento nárůst zcela odpovídá očekávání, neboť proti loňsku nyní testy skládali i první repetenti a k maturitní zkoušce bylo letos připuštěno o 3,2 procentní body více žáků než loni (jde především o maturující na SOU a SOŠ).

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Neúspěšnost u testu z českého jazyka a literatury povinné zkoušky základní úrovně obtížnosti klesla z loňských 2,8 na 1,1%. Je zřejmé, že se školy při přípravě zaměřily na okruh dovedností ověřovaných příslušným testem a pokles je zjevný zejména ve skupině SOU a nástavbového studia. V případě testu vyšší úrovně obtížnosti zůstala neúspěšnost na 0,1% žáků.

MATEMATIKA

Didaktický test z matematiky v základní úrovni obtížnosti konalo letos ve srovnání s loňským rokem o 15,4% více žáků. Kromě toho, že se proti loňsku zvýšil zájem o matematiku mezi „novými“ maturanty (o téměř 5 procentních bodů z celkového počtu „nových“ maturantů), skupinu maturujících posílili „loňští“ repetenti. Nárůst zájmu o matematiku směřovat ze ¾ z oborů, které lze označit za „maturitně“ rizikové.

Přesto se neúspěšnost u testu základní úrovně obtížnosti zvýšila proti roku 2011 jen o 4,2 procentního bodu, a to na 19,6% z 38,6 tis. žáků (loni 15,4% z 33,4 tisíce žáků). Opravné zkoušky z matematiky čeká 7,5% žáků. Zatímco se neúspěšnost absolventů gymnázií, lyceí a technických oborů SOŠ pohybovala mezi 1,8 – 7,7%, v případě absolventů netechnických oborů nástavbového studia a netechnických oborů SOU přesáhla 40%.

Výsledky didaktického testu matematiky vyšší úrovně obtížnosti byly na základě zjištěné meziroční nesrovnatelnosti zejména časové náročnosti z rozhodnutí ředitele Centra harmonizovány. Celková neúspěšnost dosáhla u povinné zkoušky hodnoty 2,8% (gymnázia 2,3%, lycea 1,2% a technické obory SOŠ 7,9%). I v případě vyšší úrovně testu z matematiky platí, že vyšší neúspěšnost ve srovnání s rokem 2011 (necelé 1%) je dáno tím, že se počet maturující zvýšil meziročně o více než jednu třetinu.

K harmonizačnímu přepočtu výsledků:
Harmonizační přepočet výsledků je běžným opravným prostředkem ve všech systémech plošného testování, u nichž je požadavek na zajištění přiměřené shody několika souběžně i postupně administrovaných testů. Typickým příkladem je maturitní zkouška nebo přijímací zkoušky, konané více testy. CERMAT by samozřejmě k tomuto kroku přistoupil bez ohledu na to, zda byl problém medializován či nikoli.
 

CIZÍ JAZYK – ANGLIČTINA/NĚMČINA

Angličtinu v základní úrovni obtížnosti konalo 38,9 tis. žáků s neúspěšnosti 4,3%. Proti roku 2011 jde o mírné zvýšení dané účastí repetentů z loňského roku. Odlišná situace nastala v německém jazyce, kde úroveň neúspěšnosti přesáhla 12%. Zůstala tak na úrovni loňského roku. Negativní vliv vysokého podílu repetentů z loňského roku zde vykompenzoval přesun zájmu o test z matematiky v základní úrovni obtížnosti.

Test vyšší úrovně z obou jazyků vykázal neúspěšnost 0,3, resp. 0,7%.