NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Trenér nemůže garantovat přípravu na maturitní zkoušku

13.02.2009
Sada testů Trenér, o níž se píše v článku "Školáci mají obavu z nové maturity, připravují se s ročním předstihem" na serveru Novinky.cz, je produktem komerčním, nikoli centrálně vytvořeným a garantovaným materiálem, jak by mohlo při čtení zmíněného článku vyplynout. V celém textu totiž není jediná zmínka o autorovi, kterým není CERMAT, nejde tedy o ministerstvem nabízenou podporou budoucím maturantům. Tou bude mimo jiné třífázová maturitní generálka, přičemž první fáze proběhne v dubnu letošního roku. Tvůrci Trenéra deklarují, že testy byly vytvořeny dle platných katalogů požadavků ke zkouškám nové maturity, jejichž autorem je CERMAT a které schválilo ministerstvo školství. Katalogy informují o podobě a struktuře zkoušky z daného předmětu, nejsou ale jedinou metodikou potřebnou k vývoji maturitního testu. Neexistuje tak žádná záruka, že podoba reálných maturitních testů bude korespondovat s Trenérem, CERMAT se na vývoji těchto testů nikterak nepodílel. Úspěch či neúspěch při řešení testů Trenér nemůže být směrodatným vodítkem, například proto, že ministerstvo školství ještě nevyhlásilo tzv. mezní hranici úspěšnosti (procentuální vyjádření nejnižší možné úspěšnosti, které musí žák dosáhnout, aby u zkoušky uspěl).
Přesnější představu o budoucí podobě maturitních testů lze získat na tomto portálu v sekci Ilustrační testy a zadání, kde jsou od října 2008 bezplatně ke stažení ilustrační testy, a to ze všech všeobecně vzdělávacích předmětů obsažených v maturitním portfoliu pro rok 2010.