NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Třetí aktualizace banky pracovních listů (český jazyk a literatura)

01.04.2010
Na počátku července 2009 CERMAT zahájil postupné zpřístupňování pracovních listů ve smyslu § 6, odstavce (5) prováděcí vyhlášky k zákonu č. 561/2004 Sb. v platném znění.

V současné době banka obsahuje přes 750 pracovních listů. Další rozšíření banky pracovních listů je plánováno na květen 2010.

Pracovní listy jsou tříděny podle schématu:S pracovními listy v bance lze zacházet pouze v souladu s informacemi obsaženými v metodických materiálech CERMATu. Je možné je upravovat pouze pro potřeby přípravy maturitní zkoušky ve smyslu zákona a prováděcí vyhlášky. Pracovní listy podléhají zákonným ustanovením na ochranu autorských práv a nejsou určeny pro metodické účely a nesmí být využity po účely komerční.

Obsah pracovních listů nelze poskytovat žákům!
Byla by tím významným způsobem ohrožena objektivita vlastní maturitní zkoušky.