NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

ÚJČ AV ČR a ASČ budou maturantům radit společně

03.09.2013

DÁME HLAVY DOHROMADY
Ústav pro jazyk český AV ČR a Asociace středoškolských češtinářů
budou maturantům radit společně

S blížícím se termínem podzimních maturit se Ústav pro jazyk český AV ČR a Asociace středoškolských češtinářů rozhodly propojit své jazykové poradny. Požádat o názor či radu mohou nejen studenti, ale také jejich učitelé. Obě poradny jsou připraveny konzultovat konkrétní sporné jazykové jevy a vyjádřit se i k jejich didaktickým aspektům.

„Ústav pro jazyk český letos o prázdninách uzavřel smlouvu o spolupráci s CERMATem a začal se aktivně podílet na přípravě dílčích zkoušek společné části maturity z českého jazyka a literatury,“ říká ředitel ústavu Karel Oliva. Předmětem spolupráce je například konzultační činnost odborníků ÚJČ v rámci expertních týmů při přípravě zkoušky, spolupráce na tvorbě úloh a zadání pro zkoušku a také účast pracovníků ÚJČ ve validačních komisích CERMATu. „Maturitní zkouška je vyvrcholením středoškolského studia. Přistupujeme k takovému úkolu velmi zodpovědně, proto jsme se rozhodli úzce spolupracovat i s předními didaktiky českého jazyka,“ dodal Oliva.

Oddělení jazykové kultury ÚJČ provozuje poradenství na speciální telefonické lince 257 531 793 a zvláště prostřednictvím Internetové jazykové příručky na webu http://prirucka.ujc.cas.cz/ Nově založená poradna při Asociaci středoškolských češtinářů bude odpovídat na e-mailové dotazy týkající se jakéhokoli jazykového, slohového či literárního problému, který souvisí s výukou češtiny na středních školách, a to na adrese poradna@ascestinaru.cz nebo v online diskusích na webu http://ascestinaru.cz/. Předseda Asociace středoškolských češtinářů Jiří Kostečka uvedl: „Lze nám například zasílat k posouzení slohovou práci, která je z jakéhokoli důvodu hodnotitelsky obtížná, klást dotazy k metodice výuky složitější látky nebo konzultovat způsob klasifikace.“


Odborníci z ÚJČ nyní připravují k vydání Akademickou příručku českého jazyka, která se stane protějškem a doplňkem Pravidel českého pravopisu. Poslední pravopisná úprava v češtině byla provedena před dvaceti lety. V souladu s těmito změnami pracuje ÚJČ také na novém znění státní normy o úpravě písemností ČSN 01 6910, podle níž se ve školách učí např. obchodní korespondence. ÚJČ je zároveň odborným garantem Školy českého jazyka a literatury pro pedagogy, kterou každým rokem organizuje Akademie věd v rámci projektu Otevřená věda.

Kontakt:
PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D.                                                       PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D.
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.                                                Asociace středoškolských češtinářů
Letenská 4, 118 51 Praha 1                                                           Pod Parukářkou 2762/2, 130 00 Praha 3
E-mail: pravdova@ujc.cas.cz                                                         E-mail: kostecka@ascestinaru.cz
Tel.: +420 225 391 426, +420 257 533 756                                Tel.: +420 776 306 451