NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

„KROKování“ k nové maturitě v Hluboké nad Vltavou a pilotní seminář projektu

16.05.2009
V Hluboké nad Vltavou ve dnech 6. - 7. května 2009 proběhlo v rámci projektu KROK další setkání pracovníků NIDV, CERMATu a 20 budoucích lektorů. Cílem bylo představit jednotlivé moduly pro prezenční vzdělávání managementu škol, ty byly upraveny po předchozím pracovním setkání v Telči a nyní prezentovány širšímu publiku lektorů. Tak jako v Telči i v Hluboké nad Vltavou se rozvinula velice bohatá diskuze, vysvětlovalo se, navrhovala se nová řešení apod. Bylo nutné najít shodu. Na úpravě obsahu vzdělávání pro management škol se podíleli všichni lektoři, kteří tak v průběhu dvou dnů získali celkový pohled na danou problematiku.
 
Dvoudenního setkání se účastnili i Mgr. Jiří Nekola a Mgr. Martin Mach, ředitelé NIDV a CERMATu. Lektoři hojně využívali jejich účasti k zodpovězení otázek a vyjasnění problematických míst přípravy pedagogů na realizaci nové maturity.
 
Během pracovního jednání byl mimo jiné vytvořen časový harmonogram prezenčních seminářů v rámci všech krajů ČR s přesnými termíny a lektorským obsazením. Všichni lektoři odjížděli z jednání s vědomím, že je vytvořena jednotná prezentace pro školení managementu škol, mají argumenty a odpovědi pro časté otázky, a v neposlední řadě vědí, kdy, kde a za jakých podmínek budou lektorovat. Pracovní jednání na Hluboké tak bylo dalším KROKem na cestě k přípravě na maturitní generálku.
 
Dne 15. 5. proběhl v Pedagogickém muzeu J. A. Komenského v Praze pilotní seminář pro pracovníky MŠMT, pracovníky CERMATu a ředitele škol, které vedli proškolení lektoři – Mgr. Blažena Kubíčková (ředitelka Gymnázia Ladislava Jaroše, Holešov) a Mgr. Jiří Forman, ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy, Havlíčkův Brod), a jehož průběh byl zcela uspokojivý pro všechny zúčastněné strany.