NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Úpravy prostředí

Žáci s PUP MZ jsou testováni v samostatné učebně, příp. učebnách, odděleně od žáků intaktních (žáků bez postižení) z důvodu odlišného časového limitu, používání individuálních kompenzačních pomůcek a dalších uzpůsobení podmínek konání zkoušky (např. přítomnost asistenta).
 
Nárok na úpravy prostředí zakládá posudek školského poradenského zařízení. Jedná se zpravidla o úpravy pracovního místa (stolky s nastavitelným sklonem a výškou pracovní desky, individuální přisvětlení apod.) nebo o úpravy učebny (omezení rušivých prvků, optimalizace podmínek pro odezírání, strukturalizace prostředí pro žáky s poruchami autistického spektra apod.). Úpravu prostředí zajišťuje žákovi ředitel školy, případně tím pověřuje jinou osobu.