NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Upřesňující informace k povoleným pomůckám pro testy z matematiky

10.10.2010

Uveřejňujeme upřesňující informace k otázkám týkajícím se typu povoleného souboru vzorců a kalkulátoru k didaktickým testům z matematiky v rámci společné části maturitní zkoušky:

Ad Matematické, fyzikální a chemické TABULKY a VZORCE:
Doporučujeme jednotné vybavení žáků jakýmkoliv dostupným souborem vzorců korespondujícím s pojmy středoškolské matematiky. Vlastní tabulky žáků nesmí obsahovat žádné přidané materiály.

Ad Kalkulátor:
Žáci smějí používat jakýkoliv typ kalkulátoru bez grafického režimu, tedy kalkulátor, který nezobrazuje grafy. Naopak dvouřádkový displej patří v současné době k běžné výbavě. Úlohy testů jsou koncipovány tak, aby některé kalkulátory zásadně nezvýhodňovaly jen některé řešitele. Způsob schválení používaného kalkulátoru je obsažen v pokynech pro konání MZ.

RNDr. Eva Lesáková a PhDr. Eva Řídká, CSc. - koordinátorky předmětu Matematika