NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Ústní maturitní zkouška ve školním roce 2009/2010, český jazyk a literatura, cizí jazyky - informace pro školy

11.01.2010

Ředitelé škol poskytujících úplné střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou mohou svým žákům ve školním roce 2009/2010 umožnit konání ústní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury a/nebo cizího jazyka také tak, že stanoví témata pro ústní maturitní zkoušku formou zadání, která strukturou a obsahem odpovídají koncepci pracovních listů.
Současné znění vyhlášky č. 442/1991 Sb. nevylučuje konání ústní zkoušky formou tématu zadaného na pracovním listu/případně listů spolu tematicky souvisejících, proto mohou školy již v roce 2010 připravovat ústní maturitní zkoušku formou zadání na pracovních listech. V souladu se stávající vyhláškou žák po vylosování čísla tématu dostane od maturitní komise pracovní list. S tímto pracovním listem se připravuje na potítku a pracovní list má k dispozici i v průběhu zkoušky. Toto opatření vychází vstříc školám i žákům, kteří byli v průběhu studia nebo jeho části připravováni na novou maturitní zkoušku.

Informace MŠMT ze dne 18. 12. 2009

Školy mají možnost se rozhodnout, zda budou konat ústní zkoušku stejně jako doposud, nebo zda využijí výše zmíněné možnosti. Pokud využijí nabídky CERMATu, v níže uvedených odkazech najdou informace o ústní maturitní zkoušce 2010 pro český jazyk a literaturu a pro cizí jazyky. Přihlašování škol bude probíhat pomocí přihlašovací aplikace. O přesném termínu spuštění aplikace budeme informovat na těchto stránkách.

Popis využití pracovních listů: