NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Vláda podpořila spuštění nové maturity v roce 2011

18.08.2010

Vláda na svém dnešním jednání schválila návrh ministra školství Josefa Dobeše, kterým potvrzuje zahájení reformy maturitní zkoušky ve školním roce 2010/2011. Více než 105 tisíc žáků posledních ročníků středních škol v oborech ukončených maturitní zkouškou tak bude poprvé v roce 2011 skládat maturitní zkoušku, složenou ze společné i profilové části maturitní zkoušky. Návrh ministra školství také přinese značné úspory nákladů.
 
Vláda vyslovila souhlas s hlavními argumenty, které ministr Dobeš předložil – reformní maturitní zkouška je jedním z klíčových nástrojů pro sledování a vyhodnocování kvality poskytovaných vzdělávacích služeb a motivačním prostředkem škol i žáků k dosažení dobrých studijních výsledků. Významnou roli v tom bude hrát i vládou podporovaný záměr ministra školství zintenzivnit komunikaci s vysokými školami a vytvořit podmínky k tomu, aby se výsledky nové maturitní zkoušky staly co nejdříve významným kritériem při přijímacích řízeních na vysokou školu.
 
Návrh ministra Dobeše počítá s tím, že zefektivněním organizačního zajištění maturitní zkoušky sníží předpokládané náklady na nové maturitní zkoušky nejméně o 13%. V roce 2011 to znamená úsporu ve výši 62 milionů Kč, do konce roku 2014 pak 215 milionů Kč.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydá do konce září upravenou vyhlášku č. 177/2009 Sb., která tyto úpravy zohlední.
 
Tečkou za mnohaletou přípravou reformy je maturitní generálka, která proběhne na více než 90% všech středních škol v říjnu tohoto roku. Ověří jejich připravenost na zahájení reformy a zároveň ukáže více než 105 tisícům budoucích maturantů, s čím mohou, či musí počítat v rámci ostré maturitní zkoušky a její společné části na přelomu května a června 2011.