NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Výsledky didaktických testů z podzimního zkušebního období maturitní zkoušky 2014 byly zpřístupněny školám

10.09.2014

Ve dnech od 1. do 4. září probíhaly na tzv. spádových školách didaktické testy společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2014. Testy a jednotlivé úlohy byly centrálně vyhodnocovány a jako v každém zkušebním období maturitní zkoušky prošly následnou ex-post validační komisí Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání a Nezávislou odbornou komisí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Komise shledaly testy způsobilé plnit funkci validního zadání dílčích zkoušek maturitní zkoušky konaných formou didaktického testu. Testy i jednotlivé úlohy odpovídají podle stanovisek komisí svou náročností požadavkům kladeným na maturanty platnými katalogy požadavků zkoušek společné části maturitní a všechny úlohy mají jednoznačná řešení.

V podzimním zkušebním období maturitní zkoušky 2014 konalo obě povinné zkoušky společné části formou didaktického testu v řádném termínu celkem 3 687 žáků a 9 667 žáků konalo zkoušky opravné či náhradní. Z celkového počtu 15 712 žáků, kteří byli k didaktickým testům přihlášeni, se 15 % maturantů didaktického testu nezúčastnilo.

Čistá neúspěšnost, tedy údaj, který vyjadřuje vztah mezi těmi, kteří zkoušku vykonali neúspěšně v poměru k počtu žáků, kteří zkoušku konali, byla u žáků, kteří didaktické testy opakovali či nahrazovali, celkem 44,2 %. U prvomaturantů, kteří skládali zkoušku v řádném termínu, činí čistá neúspěšnost 38,7 %.

Údaje o souhrnných výsledcích didaktických testů z jednotlivých předmětů při podzimním zkušebním termínu MZ 2014 jsou zpracovány v přehledné tabulce pod textem.

Výsledek didaktického testu společné části maturitní zkoušky obdrží maturanti, kteří didaktický test konali, formou výpisu výsledků didaktických testů žáka. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání poskytlo výpisy 10. září školám prostřednictvím informačního systému. Ředitelé škol předají výpisy žákům nejpozději následující den, tj. 11. září 2014. Stejně jako na jaře mají maturanti možnost nechat si výpis výsledků didaktických testů, a některé další výsledkové dokumenty, zaslat na soukromou e-mailovou adresu prostřednictvím výsledkového portálu žáka na adrese vpz.cermat.cz.