NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Vyvěšení ilustračních testů a zadání písemných prací 2012 a vyjádření CERMATu k náročnosti testu z matematiky

30.03.2012

Dnes vyvěsil CERMAT ilustrační testy a zadání písemných prací povinných zkoušek pro rok 2012. Nejprve byly 19. března vyvěšeny v informačním systému CERTIS pro potřeby škol, nyní jsou k dispozici volně ke stažení v článku Ilustrační testy a zadání 2012.

Vyjádření CERMATu k náročnosti testu z matematiky

Krátce po zveřejnění ilustračních maturitních testů školám v IS CERTIS zaznamenali pracovníci infolinky CERMATu několik dotazů na obtížnost některých úloh, které jsou součástí didaktického testu z matematiky, a porovnání náročnosti letošního ilustračního testu s loňským testem maturitním.
Míra náročnosti testů přitom zachovává dlouhodobě stejnou úroveň, ať už je řeč o testech maturitní generálky MAG’10, loňských ilustračních testech, ostrých testech maturitních pro jarní i podzimní zkušební termín i právě zveřejněné sadě ilustračních testů.
Ilustrační test slouží k tomu, aby si maturanti ověřili, zda učivu rozumí a jsou schopni reagovat alespoň na základní úlohy. Pokud zjistí drobné nedostatky v základním učivu, stále mají ještě čas něco dostudovat.
Pokud se nyní žákům zdají být předchozí ostré testy jednodušší, může to být způsobeno tím, že se jejich obsahu ve škole průběžně věnovali. Každý nový test se zdá těžký, neboť neobsahuje jen nacvičené úlohy, ale je pro žáky do jisté míry nový. Nicméně učivo, jehož osvojení úlohy v testu ověřují, by pro letošní maturanty nemělo být neznámé.
Obtížnost testu z matematiky si CERMAT důsledně hlídá. V každém testu v základní úrovni obtížnosti je zhruba polovina bodů (asi 55 %) věnována tzv. základním úlohám, které by měl zvládnout každý maturant z matematiky v základní úrovni. Předpokládáme, že i v některých z těchto úloh mohou žáci chybovat, proto je hranice úspěšnosti nastavena na 33 %. Další úlohy jsou standardní, maximálně 2 úlohy mohou být nadstandardní. Rozsah požadovaného učiva je definován katalogem požadavků pro základní úroveň, který je k dispozici v záložce Katalogy požadavků.