NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Vyvěšení ilustračních testů a zadání z povinných předmětů

22.03.2011

Dnes vyvěsil CERMAT v záložce Ilustrační testy a zadání 2011 cvičné testy z povinných předmětů a zadání písemných prací, které mají školy k dispozici v informačním systému CERTIS od 1. 3. 2011.

Jde o následující testy:
a) Český jazyk a literatura – základní úroveň obtížnosti,
b) Český jazyk a literatura – vyšší úroveň obtížnosti,
c) Anglický jazyk - základní a vyšší úroveň obtížnosti,
d) Německý jazyk - základní a vyšší úroveň obtížnosti,
e) Španělský jazyk - základní a vyšší úroveň obtížnosti,
f) Francouzský jazyk - základní a vyšší úroveň obtížnosti,
g) Ruský jazyk - základní  a vyšší úroveň obtížnosti,
h) Matematika - základní úroveň obtížnosti,
i) Matematika - vyšší úroveň obtížnosti.

A zadání písemných prací z:
a) Český jazyk a literatura – základní úroveň obtížnosti,
b) Český jazyk a literatura – vyšší úroveň obtížnosti,
c) Anglický jazyk - základní a vyšší úroveň obtížnosti,
d) Německý jazyk - základní a vyšší úroveň obtížnosti,
e) Španělský jazyk - základní a vyšší úroveň obtížnosti,
f) Francouzský jazyk - základní a vyšší úroveň obtížnosti,
g) Ruský jazyk - základní a vyšší úroveň obtížnosti.


Testy jsou po formální i obsahové stránce plnohodnotnými maturitními testy. Mohou tedy efektivně sloužit k přípravě zejména těch žáků, kteří dané předměty zvolili do svého předmětového maturitního portfolia.

Postupně budou zveřejněny další zadání a poslechové subtesty dle následujícího harmonogramu: 

CVIČNÁ/ILUSTRAČNÍ ZADÁNÍ ZKOUŠEK/TESTY UVOLNĚNÍ PRO ŠKOLY V IS CERTIS UVOLNĚNÍ NA WWW.NOVAMATURITA.CZ
Cvičné/ilustrační testy předmětů nepovinných zkoušek (OSZ - ZÚ a VÚ, FY, CH, BI, DE, DU, ZE) 24. leden 2011 11. únor 2011
 Cvičné/ilustrační testy předmětů povinných zkoušek (ČJL - ZÚ a VÚ, CJ - ZÚ a VÚ, M - ZÚ a VÚ)  1. březen 2011 22. březen 2011 
 Cvičná/ilustrační zadání písemných prací - sada 1
(ČJL - ZÚ a VÚ, CJ - ZÚ a VÚ)
 1. březen 2011  22. březen 2011
 Cvičná/ilustrační zadání písemných prací - sada 2
(ČJL - ZÚ a VÚ, CJ - ZÚ a VÚ)
 1. duben 2011 18. duben 2011 
 Cvičná/ilustrační zadání poslechových subtestů z cizích jazyků   11. duben 2011 27. duben 2011