NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Vyvěšení testů a zadání z jarní maturity 2012

16.05.2012
Dnes byly v záložce Testy a zadání zveřejněny Maturitní testy a zadání jarního zkušebního období 2012 včetně nahrávek poslechových subtestů, videí ve znakovém jazyce a polské mutace. Jejich obsah je dán katalogy požadavků ke zkoušce, a tím i pedagogickými dokumenty, podle nichž se předmět vyučuje. Katalogy byly schváleny a zveřejněny v březnu 2008. Druhým východiskem pro tvorbu testu je jeho specifikace. Jde o jakýsi scénář testu, který říká, jakými typy úloh budou ověřovány příslušné dovednosti. A na základě tohoto se pak připravují testové úlohy.
Všechny testy prošly zpětnou validací. Z celkového počtu 1.254 testových úloh shledala komise u 10 úloh více než 1 správné řešení (viz poznámky v klíčích správných odpovědí).