NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Webová aplikace zpřístupní výsledky maturit široké veřejnosti

20.08.2013

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT připravilo další krok k posílení otevřenosti a transparentnosti procesů maturitní zkoušky. Po předchozím projednání s ministerstvem a v Odborné a oponentní radě CERMATu, připravilo webovou aplikaci přinášející uživatelům bez nutnosti registrace pohledy na výsledky maturitní zkoušky v jarním termínu roku 2013.

V současné době jsou pro uživatele připraveny dvě formy publikace analytických dat.
První z nich, "Výsledky maturitní zkoušky – agregovaná data", umožňuje získat analytický pohled na agregované výsledky maturitní zkoušky na úrovni "předmět > dílčí zkouška > skupina oborů vzdělání; kraj > škola > skupina oborů vzdělání v rámci školy". Publikovány jsou však s ohledem na srovnatelnost pouze výsledky žáků bez přiznaného uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky konající zkoušku v řádném termínu.
Druhá, "Výsledky maturitní zkoušky – grafické prezentace", umožňuje pohodlnou grafickou interpretaci porovnávání některých výsledků maturitní zkoušky. Porovnávány jsou však vždy jen výsledky žáků, kteří zkoušku konali. K dispozici jsou výsledky za Matematiku, Anglický jazyk a Německý jazyk.

„V minulosti opakovaně došlo ke zveřejnění jakýchsi žebříčků kvality škol založených na zjednodušených interpretacích více či méně relevantních průměrných hodnot. Docházelo tak k nešťastným dezinterpretacím dat poskytnutých CERMATem na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Zveřejněním aplikace proto nabízíme široké veřejnosti možnost získat prostřednictvím orientovaných pohledů do výsledků relevantní strukturované informace,“ vysvětlil ředitel CERMATu Jiří Zíka.

Webové stránky obou publikací jsou volně přístupné na adrese http://vysledky.cermat.cz/.
Podle Jiřího Zíky mají všechna prezentovaná data a všechny strukturované pohledy na ně vypovídací schopnost pouze v rozsahu jejich věcného obsahu a statistické významnosti.

„V žádném případě je nedoporučuji používat jako solitérní ukazatele kvality. Mohou ale uživateli posloužit jako racionální základ pro směrování dalších kroků při výběru školy, oboru či k tvorbě náhledu na ekvivalentní část vzdělávacího systému. Proto chci apelovat na uživatele, aby se vyhnuli unáhleným jednoduchým interpretacím“, upozornil Jiří Zíka.

CERMAT má podle jeho slov v plánu pokračovat i nadále v hledání možných forem otevírání informací určených zainteresované veřejnosti, jako v jedné z cest k posílení důvěry v institut státní maturitní zkoušky. Zveřejňování dat ale nesmí být v rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů.

„Zpřístupnění výsledků maturit vítám a vnímám jako další krok k větší transparentnosti a otevřenosti CERMAT a zpřístupnění výsledků maturit vůči veřejnosti“ uvedl první náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jindřich Fryč.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela novou službu, u níž nemáme žádné relevantní odhady o poptávce, může se stát, že v případech extrémního kumulovaného zájmu budou odezvy na dotazy delší. Prosíme proto uživatele, aby nám případně takové zkušenosti sdělili. Pokud to bude nutné, budeme hledat cesty k posílení výkonnosti systému,“ uvedl mluvčí CERMATu Petr Habáň.