NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Žádnou paniku: K úniku zkušebního tajemství nedošlo

21.05.2011
Údajný „únik maturit z angličtiny“, o kterém v sobotním vydání informoval deník Právo, není ničím jiným, než zveřejněním pracovních listů ústní zkoušky z angličtiny na jedné ze škol, kde už ústní zkoušky z angličtiny proběhly. Každá z 1263 středních škol přitom generuje zadání jiná.

Případ, o kterém Právo informuje, nemá se zkušebním tajemstvím nic společného a nemůže tedy jít ani o jeho únik. Záležitost již v průběhu pátku CERMAT prověřil. Jedna ze škol po ukončení svých ústních zkoušek z angličtiny zveřejnila 25 pracovních listů v obou úrovních obtížnosti, z nichž si její žáci u zkoušky losovali. Každá maturitní komise má ale jiné pracovní listy. Zveřejněním zadání z této komise tedy nemohou být jakkoli zvýhodněni žáci, kteří budou ještě v následujícím týdnu skládat ústní zkoušky před jinými komisemi a na jiných školách.

„Pro ostatní maturanty znamená zveřejnění pracovních listů zhruba stejnou pomůcku, jako když si vymyslíte 25 maturitních témat a vyvěsíte je na internetu. Okruhy témat přitom byly zveřejněny předem,“ uvedl ředitel CERMATu Pavel Zelený.

Zadání ústních zkoušek nejsou kvalifikována jako zkušební tajemství ve smyslu informace veřejně nepřístupné, jak ji definuje zákon. Za objektivní průběh zkoušky, tj. i za ochranu zadání před zkouškou, odpovídá škola. Pokud by i přes veškerou snahu školy došlo k tomu, že zadání ústní zkoušky z cizího jazyka unikne před konáním zkoušky, má ředitel školy vždy možnost, například i hodinu před zahájením zkoušky, vygenerovat z centrálního informačního systému zadání jiné.