NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Změna harmonogramu školení CISKOM - školní maturitní komisaři

29.11.2010

Na základě analýzy průběhu maturitní generálky MAG'10 a podnětů ze škol jsou připravovány změny v organizaci maturitní zkoušky. Některé z těchto změn budou promítnuty i do připravované novely maturitní vyhlášky. Z důvodu nutnosti zapracování změn i do jednotlivých modulů, následné přepracování pokynů pro školní maturitní komisaře a tisku výukových materiálů dochází k posunu termínu odborné přípravy pro školní maturitní komisaře.

Původní harmonogram školení byl:

ŠMK - e-learning 1. 12. 2010 - 15. 12. 2010
ŠMK - prezenční 3. 1. 2011 - 21. 1. 2011

Nový harmonogram školení je:

ŠMK - e-learning 17. 1. 2011 - 11. 2. 2011
ŠMK - prezenční 31. 1. 2011 - 24. 2. 2011