NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Znalost katalogu požadavků je důležitá součást přípravy k maturitní zkoušce společné části

23.10.2014

Zkoušky a dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky jsou koncipovány v souladu s katalogy požadavků platnými pro daný školní rok. Katalogy vymezují očekávané vědomosti a dovednosti, které mohou být ověřovány v rámci společné části maturitní zkoušky, základní specifikace jednotlivých zkoušek a nedílnou součástí jsou rovněž příklady testových úloh a v případě komplexních zkoušek také příklady zadání písemné práce a pracovního listu pro ústní zkoušku.

Z těchto důvodů patří katalogy požadavků k maturitní zkoušce k základním dokumentům, které by neměl v přípravě na maturitní zkoušku opomenout žádný žák maturitního ročníku.

Katalogy požadavků pro školní rok 2014/2015 byly zveřejněny v dubnu 2013 a obsahují některé úpravy vyplývající ze zkušenosti z předešlých zkušebních období maturitní zkoušky, změny reflektující názory a náměty odborné pedagogické veřejnosti a změny a úpravy směřující ke konsolidaci struktury a srozumitelnosti textu katalogů jako takových. Inovace se nijak nedotkly základní podmínky, kterou je meziroční srovnatelnost zkušebních testů a zadání.

Jaké jsou nejpodstatnější úpravy oproti předchozím katalogům z pohledu maturanta, se můžete dočíst v Maturitním zpravodaji č. 27.

Katalogy požadavků ze zkoušek společné části maturitní zkoušky konané ve školním roce 2014/2015 včetně vyznačených změn naleznete pod stejnojmennou záložkou v levém, hlavním menu nebo zde.