NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Zpráva Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání o výsledcích ověření způsobilosti didaktických testů a jednotlivých testových úloh plnit roli zadání společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2011

27.09.2011

Na základě závěrů odborného posouzení způsobilosti testových úloh a didaktických testů s využitím výsledků předmětných zkoušek v podzimním zkušebním období maturitní zkoušky roku 2011 rozhodl ředitel Centra ve věci způsobilosti testů následovně:

  1. Všechny didaktické testy použité jako zadání předmětných zkoušek a dílčích zkoušek maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2011 jsou způsobilé plnit funkci zadání těchto zkoušek.
  2. Všechny položky didaktických testů použitých jako zadání zkoušek a dílčích zkoušek maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2011 jsou validní a hodnotitelné dle příslušných klíčů správných řešení s výjimkou následujících dvou testových položek:
  • Položka č. 34 didaktického testu RJMZD11C0T03 – Ruský jazyk pro zkoušku základní úrovně obtížnosti; vzhledem k možné nejednoznačnosti zadání této položky budou žákům započítány obě alternativy nabízeného řešení jako správné;
  • Položka č. 18 didaktického testu MAMVD11C0T04 – Matematika pro zkoušku vyšší úrovně obtížnosti; vzhledem k možné nejednoznačnosti zadání této položky budou žákům započítány jako správné řešení tyto nabízené alternativy řešení: A, B a E; alternativy C a D budou započítány jako chybné řešení.

Výsledky didaktických testů jsou zpracovány a vyhodnoceny dle příslušných klíčů správných řešení dle tohoto rozhodnutí.

Pavel Zelený
Ředitel Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání

V Praze dne 23. září 2011