NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Zpřístupnění materiálů a pracovních listů v IS CERTIS

30.09.2010

V souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb. v posledním znění zpřístupňuje CERMAT oprávněným uživatelům prostřednictvím informačního systému CERTIS následující materiály:

  1. Pro zkoušku Český jazyk a literatura - nabídku pracovních listů, které CERMAT zpracoval pro ústní zkoušku. Školy mohou tyto pracovní listy použít dle metodiky CERMATu.

    Pracovní listy naleznete v IS CERTIS – Knihovna – složka „Banka pracovních listů – ČESKÝ JAZYK A LITERATURA“.
     
  2. Pro zkoušky Cizí jazyk – předlohu pro zpracování školních zkušebních úloh pro pracovní listy ústní zkoušky. Zároveň CERMAT předkládá seznam témat školních zkušebních úloh, které jsou v jednotlivých cizích jazycích zpracovány nad rámec stanovený vyhláškou a budou školám k dispozici společně s pracovními listy dodávanými CERMATem, tzn. 7 dnů před zahájením ústní zkoušky.

    Materiály naleznete v IS CERTIS – Knihovna – složka „Pracovní listy – ústní zkouška CIZÍ JAZYKY – školní zkušební úloha (3. část PL)“.