NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Zpřístupnění výsledků didaktických testů ředitelům škol

15.05.2018

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání dnes zpřístupnilo ředitelům středních škol výsledky didaktických testů z jarního zkušebního období společné části maturitní zkoušky 2018. Ředitelé škol mají, v souladu s maturitní vyhláškou, sdělit výsledky žákům nejpozději následující pracovní den, tedy 16. května 2018. Centrum výsledky didaktických testů žákům nesděluje.
Žák si může nechat výsledek didaktického testu zaslat e-mailem přes výsledkový portál žáka.

Výsledky písemných prací (dále jen PP) obdrží ředitelé škol vždy nejpozději jeden pracovní den před konáním ústní zkoušky daného žáka/třídy. Ředitel zpřístupní hodnocení PP žákům bez zbytečného odkladu, nemusí to však nutně být před zahájením ústních zkoušek.

E-maily s výsledkovými dokumenty z Výsledkového portálu žáka zasíláme cca do 24 hodin po zpřístupnění výsledků ředitelům škol.

V případě, že má žák závažné pochybnosti o správnosti svého výsledku některé zkoušky nebo dílčí zkoušky, má ze zákona právo podat tzv. žádost o přezkum. Pravidla pro podání a vyřizování žádostí se liší podle toho, o jakou zkoušku se jedná a k podání je potřeba využít formulář žádosti, který je ke stažení například zde. Žádosti o přezkum výsledku maturitní zkoušky se neposílají do Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. Centrum není instituce, která žádosti vyřizuje.

Detailní informace k podání žádosti o přezkum naleznete zde.