NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Zveřejnění druhé sady cvičných zadání písemných prací v IS CERTIS

01.04.2011

Dnes zveřejnil CERMAT v IS CERTIS druhou sadu cvičných zadání písemných prací, které budou dne 18. 4. 2011 vyvěšeny taktéž v záložce Ilustrační testy a zadání 2011.

Druhá sada zadání písemných prací z:
a) Český jazyk a literatura – základní a vyšší úroveň obtížnosti,
b) Anglický jazyk - základní a vyšší úroveň obtížnosti,
c) Německý jazyk - základní a vyšší úroveň obtížnosti,
d) Španělský jazyk - základní a vyšší úroveň obtížnosti,
e) Francouzský jazyk - základní a vyšší úroveň obtížnosti,
f) Ruský jazyk - základní a vyšší úroveň obtížnosti.

Zadání písmených prací jsou po formální i obsahové stránce plnohodnotnými maturitními zadáními. Mohou tedy efektivně sloužit k přípravě zejména těch žáků, kteří dané předměty zvolili do svého předmětového maturitního portfolia.

Jako poslední budou zveřejněny i poslechové subtesty dle následujícího harmonogramu: 

CVIČNÁ/ILUSTRAČNÍ ZADÁNÍ ZKOUŠEK/TESTY UVOLNĚNÍ PRO ŠKOLY V IS CERTIS UVOLNĚNÍ NA WWW.NOVAMATURITA.CZ
Cvičné/ilustrační testy předmětů nepovinných zkoušek (OSZ - ZÚ a VÚ, FY, CH, BI, DE, DU, ZE) 24. leden 2011 11. únor 2011
 Cvičné/ilustrační testy předmětů povinných zkoušek (ČJL - ZÚ a VÚ, CJ - ZÚ a VÚ, M - ZÚ a VÚ)  1. březen 2011 22. březen 2011 
 Cvičná/ilustrační zadání písemných prací - sada 1
(ČJL - ZÚ a VÚ, CJ - ZÚ a VÚ)
 1. březen 2011  22. březen 2011
 Cvičná/ilustrační zadání písemných prací - sada 2
(ČJL - ZÚ a VÚ, CJ - ZÚ a VÚ)
 1. duben 2011 18. duben 2011 
 Cvičná/ilustrační zadání poslechových subtestů z cizích jazyků   11. duben 2011 27. duben 2011