NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Zveřejnění katalogů požadavků z Informatiky

05.05.2010

Dnes byl ředitelům škol rozeslán direct mail obsahující katalogy požadavků z informatiky v tomto znění:

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zavádí od školního roku 2011/2012 třetí povinnou zkoušku společné části maturitní zkoušky, kterou žák může konat ze zkušebních předmětů matematika nebo občanský a společenskovědní základ nebo informatika. Zkouška ze zkušebního předmětu informatika je zaváděna nově.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání je povinno dle § 78a výše zmiňovaného zákona zveřejnit rozsah vědomostí a dovedností, které mohou být ověřovány zkouškami společné části maturitní zkoušky, pro příslušný zkušební předmět a úroveň obtížnosti zkoušky, vždy nejpozději 24 měsíců před termínem konání zkoušek.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo dne 26. 4. 2010 katalogy požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky – Informatika, a to v základní a vyšší úrovni obtížnosti. Katalogy požadavků jsou platné od školního roku 2011/2012.

Oba katalogy požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky – informatika budou zveřejněny na webových stránkách www.novamaturita.cz v rubrice Katalogy požadavků, na webových stránkách MŠMT a do konce května obdrží všechny školy dva výtisky v tištěné podobě.

Katalogy požadavků pro ostatní zkoušky vydané v březnu 2008 jsou nadále v platnosti.