NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Zveřejnění zadání písemných prací z českého jazyka a literatury

11.04.2018

Dne 11. 4. 2018 se konaly písemné práce z českého jazyka a literatury. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejnilo zadání písemných prací. Zadání naleznete v záložce Testy a zadání / Maturita 2018 - jaro.

Výsledky písemných prací z českého jazyka budou předány řediteli školy nejpozději jeden pracovní den před zahájením ústní zkoušky žáka. Ředitel školy následně bez zbytečného odkladu sdělí výsledek žákům.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání upozorňuje, že informace ze zdrojů mimo oficiální portály www.novamaturita.cz, www.cermat.cz a FB profil Udělám maturitu, mohou být nepřesné, neúplné a zavádějící.
Jediným oficiálním zdrojem správných a pravdivých informací či uveřejněných zadání zkoušek mohou být pouze výše zmíněné informační a komunikační kanály.