NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Zveřejňování zadání písemných zkoušek SČ MZ 2016 – jarní zkušební období

02.05.2016

Jednotlivá zadání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2016 budou, včetně záznamových archů, zveřejňována v záložce Testy a zadání, ve shodě s tím, jak je maturanti absolvují v rámci jednotného zkušebního schématu, a to vždy nejpozději do 18.30 hodin daného dne

Klíče správných řešení budou zveřejněny až po závěrech post validačních komisí a po předání výsledků didaktických testů školám, tj. k 16. květnu 2016. Validační komise testy znovu prověří a zhodnotí případné vadné úlohy. Na základě závěrů komise může zpětně dojít k úpravě hodnocení.

Dokud validační komise neukončí činnost a nevydá závěrečnou zprávu, nelze se k obsahu didaktických testů jakkoliv vyjadřovat.