NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Zveřejňování zadání písemných zkoušek společné části MZ 2014 – jarní zkušební období

02.05.2014

Jednotlivá zadání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2014 budou zveřejňována v záložce Testy a zadání, ve shodě s tím, jak je maturanti absolvují v rámci jednotného zkušebního schématu, a to vždy nejpozději do 17 hodin daného dne.

Klíče správných řešení didaktických testů budou zveřejněny 15. května 2014, po ukončení validace testu validačními komisemi, které ex post všechny testy znovu prověří a posoudí, zda se v testu objevily vadné úlohy či nikoli. Na základě závěrů komise může zpětně dojít k úpravě hodnocení. Do doby, než validační komise ukončí svou činnost a nevydá závěrečnou zprávu, se nelze k obsahu didaktického testu jakkoliv vyjadřovat!