NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Zveřejňování zadání písemných zkoušek společné části MZ 2015 – jarní zkušební období

04.05.2015
Jednotlivá zadání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2015 budou, včetně záznamových archů, zveřejňována v záložce Testy a zadání, ve shodě s tím, jak je maturanti absolvují v rámci jednotného zkušebního schématu, a to vždy nejpozději do 18.30 hodin daného dne.

Po zasedání Validační komise CZVV a MŠMT budou zveřejněny Klíče správných řešení didaktických testů, a sice 14. května 2015. Validační komise testy znovu prověří a zhodnotí případné vadné úlohy. Na základě závěrů komise může zpětně dojít k úpravě hodnocení. 

Dokud validační komise neukončí činnost a nevydá závěrečnou zprávu, nelze se k obsahu didaktických testů jakkoliv vyjadřovat.